Koulutus­palvelut

Koulutuspalvelut, vesityökortti– ja työturvallisuuskorttikoulutukset

Tarjoan kattavat koulutuspalvelut asiantuntevasti. Koulutusten suunnittelu, järjestäminen, markkinointi ja tilaisuuksien vetäminen hoituvat kauttani. Olen laatinut myös verkkokoulutusmateriaaleja.

Kokemusta ja osaamista, myös digitaalisista oppimisympäristöistä, on kertynyt toimiessani runsaat 11 vuotta Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n koulutussuunnittelijana ja -päällikkönä. Olen suorittanut ammatillisen opettajan pätevyyden.

Tervetuloa Kaivopäiville Ikaalisiin 18.-19.9.2024!

Korttikoulutukset

Vesityökortti – ja työturvallisuuskorttikoulutuksia toteutan yhteistyössä Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n kanssa.


Tulevia koulutuksia

Vesityökorttikoulutus ja/tai talousvesihygieeninen osaamistestaus, 30.5.2024, Helsinki. Lisätietoja: https://vvy.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=535&id=784

Vesityökorttikoulutus ja/tai talousvesihygieeninen osaamistestaus, 10.9.2024, Mikkeli. Lisätietoja: https://vvy.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=535&id=801

Vesihuoltolaitoksen työturvallisuuskorttikoulutus, 17.9.2024, webinaari. Lisätietoja: https://vvy.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=535&id=799

Tilaa oma korttikoulutus

Voimme räätälöidä nopeallakin aikataululla juuri tarpeisiinne sopivan korttikoulutuksen. Lähetä tarjouspyyntö osoitteella koulutus@vvy.fi – teemme mielellämme tarjouksen!

Vesihuollon korttikoulutukset

Vesityökortti

Vesityökortti tulee olla kaikilla vesihuoltolaitoksella työskentelevillä, joiden työtehtävät voivat vaikuttaa talousveden laatuun.

Vesityökortin saa suoritettuaan hyväksytysti talousvesihygieenisen osaamistestin. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Koulutuksen yhteydessä valmistaudutaan testiin Vesilaitostekniikka ja hygienia -oppaan avulla. Testi suoritetaan koulutuksen jälkeen.

Valvira on ottanut käyttöön uuden sähköisen testausjärjestelmän. Testaus tehdään silti lähikoulutustilanteessa. Testiin osallistuva kirjautuu testiin suomi.fi-tunnistautumisella.Vesihuoltolaitoksen työturvallisuuskorttikoulutus

– toteutetaan tilauskoulutuksena, voidaan toteuttaa myös webinaarina.

Vesihuoltolaitoksen työturvallisuuskorttikoulutuksessa asioita tarkastellaan vesihuollon toimintaympäristöstä käsin.

Työturvallisuuskorttikoulutus on 7 tunnin mittainen ja sen lopuksi tehdään tentti. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen Työturvallisuuskortti®.

Työturvallisuuskortin® voi uusia kortin voimassaoloaikana käymällä 4 tunnin kertauskoulutuksen ja suorittamalla testin hyväksytysti.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittanut

  • tietää yhteisen työpaikan työsuojelun ja -turvallisuuden periaatteet,
  • osaa tunnistaa työn vaara- ja kuormitustekijöitä,
  • ymmärtää turvallisen ja terveellisen työskentelyn periaatteet,
  • ymmärtää ihmisen toiminnan merkityksen työturvallisuudelle.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa kaikissa ohjelmaan merkityissä oppijaksoissa ja tentin läpäisyä.