Koulutus­palvelut

Koulutuspalvelut, vesityökortti– ja työturvallisuuskorttikoulutukset

Tarjoan kattavat koulutuspalvelut asiantuntevasti. Koulutusten suunnittelu, järjestäminen, markkinointi ja tilaisuuksien vetäminen hoituvat kauttani. Olen laatinut myös verkkokoulutusmateriaaleja.

Kokemusta ja osaamista, myös digitaalisista oppimisympäristöistä, on kertynyt toimiessani runsaat 11 vuotta Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n koulutussuunnittelijana ja -päällikkönä. Olen suorittanut ammatillisen opettajan pätevyyden.

Korttikoulutukset

Vesityökortti – ja työturvallisuuskorttikoulutuksia toteutan yhteistyössä Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n kanssa.


Tulevia koulutuksia

Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus, 6.6.2023, Helsinki. Lisätietoja: https://vvy.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=535&id=740

Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus, 8.6.2023, webinaari. Lisätietoja: https://vvy.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=535&id=741

Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus, 7.9.2023, webinaari. Lisätietoja:https://vvy.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=535&id=762

Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus, 20.9.2023, Helsinki. Lisätietoja: https://vvy.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=535&id=763

Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus, 7.11.2023, webinaari. Lisätietoja: https://vvy.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=535&id=764

Tilaa oma korttikoulutus

Voimme räätälöidä nopeallakin aikataululla juuri tarpeisiinne sopivan korttikoulutuksen. Lähetä tarjouspyyntö osoitteella koulutus@vvy.fi – teemme mielellämme tarjouksen!

Vesihuollon korttikoulutukset

Vesityökortti

Vesityökortti tulee olla kaikilla vesihuoltolaitoksella työskentelevillä, joiden työtehtävät voivat vaikuttaa talousveden laatuun.

Vesityökortin saa suoritettuaan hyväksytysti talousvesihygieenisen osaamistestin. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Koulutuksen yhteydessä valmistaudutaan testiin Vesilaitostekniikka ja hygienia -oppaan avulla. Testi suoritetaan koulutuksen jälkeen.

Valvira ottaa käyttöön uuden sähköisen testausjärjestelmän osaamistestaukseen. Testaus tehdään silti lähikoulutustilanteessa. Vanhan testausjärjestelmän käyttö päättyy maaliskuun 2023 loppuun mennessä.Vesihuoltolaitoksille suunnattu Työturvallisuuskorttikoulutus

– toteutetaan tilauskoulutuksena, voidaan toteuttaa myös webinaarina.

Vesihuoltolaitoksille suunnatussa Työturvallisuuskorttikoulutuksessa asioita tarkastellaan vesihuollon toimintaympäristöstä käsin.

Työturvallisuuskorttikoulutus on yhden päivän mittainen ja sen lopuksi tehdään tentti. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen Työturvallisuuskortti.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittanut tietää yhteisen työpaikan toimijoiden roolit ja vastuut, osaa tunnistaa työn ja työpaikan vaaroja ja haitallisia kuormitustekijöitä sekä omaa valmiudet omaksua työpaikka- ja tehtäväkohtaisen perehdyttämisen.

Koulutus kestää 8 tuntia. Sen hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa kaikissa ohjelmaan merkityissä oppijaksoissa ja tentin läpäisyä.

Järjestelmä on muuttumassa. Koulutuksen oppimistavoitteet muuttuvat 1.4.2023 lähtien. Kurssipäivä lyhenee ja on 1.4.2023 lähtien 7 tuntia + tentti. Työturvallisuuskortin® voi uusia kortin voimassaolon aikana käymällä perinteisesti koko päivän koulutuksen tai uuden 4h täydennyskurssin.